Argues

Belastingadvies

De fiscale regelgeving is complex. Door deze complexiteit blijven kansen vaak onbenut of worden fiscale risico’s gelopen. Het loont daarom om uw situatie kritisch te laten beoordelen door een deskundige. Wij hebben jarenlange praktijkervaring en daarnaast de beschikking over high end software en databases zodat altijd de juiste informatie op het juiste moment geraadpleegd kan worden. Voor onze cliënten is fiscale advisering niet ingewikkeld omdat wij denken in concrete oplossingen voor een vraagstuk en in begrijpelijke taal communiceren.

Financiële planning

De doelgroep van de gemiddelde belastingadviseur bestaat hoofdzakelijk uit ondernemers. Veelal worden adviezen ingeroepen vanuit de relatie met de accountant van de ondernemer. Hierbij staan zakelijke fiscale aspecten centraal. Maar wist u dat er vaak onvoldoende aandacht wordt gegeven aan de privé financiën? Dat is opmerkelijk, omdat de onderneming dienstbaar moet zijn aan u privé en niet andersom. Daar waar adviseurs worden geraadpleegd om uw privé financiën te optimaliseren, spreken wij van financiële planning. De particulier staat hierbij centraal. U kunt bij dit type dienstverlening denken aan vraagstukken omtrent de eigen woning, financieringen, levensverzekeringen en spaarprodukten, pensioen, transacties tussen ouders en kinderen, echtscheiding, huwelijksvoorwaarden en testament, etc.

Estate planning

Nederland is een rijk land met veel vermogende mensen. Dit vraagt soms om een specifieke dienstverlening. Vraagstukken die in dit kader aan de orde komen zijn onder meer het schenken van vermogen, het verdelen van de nalatenschap, overdracht van de onderneming, het beoordelen en optimaliseren van testamenten en huwelijksvoorwaarden en het voeren van bewind en executele. Laat u deskundig adviseren, want niets geregeld is vaak slecht geregeld!

Fiscale procesvoering

De fiscale wetgeving is continue aan verandering onderhevig. Ook inzichten veranderen en een passend advies van toen, kan nu wel eens niet meer binnen de kaders van de wetgeving vallen. Discussie met de belastingdienst is soms niet te vermijden. Het terrein van de fiscale procesvoering omvat alle contacten tussen u en de belastingdienst. Hierbij kunt u denken aan bezwaar en (hoger) beroep, onderhandelen en eventueel procederen. Het is prettig als u weet wat uw rechten en verplichtingen zijn en uw geschil op de meest efficiënte wijze wordt beslecht.