Argues

Onafhankelijk
Argues BV is een onafhankelijke adviesbureau. Indien er sprake is van een ‘conflict of interest’, dan wordt onze cliënt daarvan direct in kennis gesteld. Wij streven naar het opbouwen van een langdurige relatie met onze klanten en onze samenwerkende partners, waarbij het klantbelang altijd voorop staat.

Kwaliteit
Onze adviseurs en relaties waarmee wij samenwerken hebben zich bewezen in hun vakgebied. Vanuit de diverse beroepsgroepen zoals het register belastingadviseurs (www.rb.nl), het register adviseur bedrijfsopvolging (www.rab.nl) en de federatie financieel planners (www.ffp.nl) worden onze adviseurs periodiek bijgeschoold.

Integriteit
Het minimaliseren van de belastingdruk is een doelstelling die veel wordt beoogd. Wij hebben hierover een uitgesproken mening. Binnen de kaders van de wet is het mogelijk op een intelligente manier met regelgeving om te gaan en de belastingdruk te minimaliseren. Iedere vorm van ‘belastingontduiking’ wijzen wij resoluut van de hand en hieraan verlenen wij onder geen enkele voorwaarde onze medewerking.

Mensgericht
Wij hebben oog voor de gevoeligheden en persoonlijke verhoudingen die een rol kunnen spelen bij financiële beslissingen. Niet iedere afweging is rationeel. Ook emoties kunnen een belangrijke rol spelen in een adviestraject. Door onze jarenlange ervaring begrijpen en respecteren wij dit.

Maatschappelijk betrokken
Wij zijn een profit organisatie en streven naar het behalen van winst, maar daarnaast nemen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jaarlijks doneren wij aan goede doelen of sponsoren wij maatschappelijk betrokken organisaties of personen. Daarnaast is "charity" een item waarop wij onze klanten nadrukkelijk wijzen.