Argues

Disclaimer

De informatie op of verkregen via deze website van Argues BV is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen en is zeer algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en (rechts)personen. Alhoewel de geraadpleegde bronnen betrouwbaar worden geacht, is de verstrekte informatie slechts indicatief bedoeld en voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Verstrekte informatie heeft niet het karakter van een advies in de ruime zin van het woord. De informatie kan op ieder moment en zonder aankondiging worden verwijderd en/of gewijzigd.

Argues BV kan geen garantie geven dat de website foutloos functioneert, vrij is van virussen of beschikbaar is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin is Argues BV verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze website) verkregen informatie op externe websites.
De gebruiker van de website is voor de keuze en het gebruik van de informatie zelf verantwoordelijk. Deze informatie mag door de gebruiker uitsluitend voor eigen gebruik worden aangewend en niet worden overgedragen, verspreid of bewerkt. Aanwijzingen omtrent het gebruik van de website dienen door de gebruiker te worden opgevolgd.