Argues

MKB

Binnen het MKB adviseren wij cliënten in verschillende sectoren. U kunt hierbij denken aan ondernemingen in onder meer de bouwsector, transport, printmedia / offset, food, uitzendbranche, vastgoed, detailhandel en horeca. Uw bedrijf is gezond en producten vinden een ruime afzet. Maar het gaat niet vanzelf. Het ondernemen vergt alle kostbare tijd en daarmee is er vaak onvoldoende aandacht voor de persoonlijke financiën. Het ondernemen mag naar onze mening echter nooit een doel op zich zijn. Het rendement van uw onderneming moet dienstbaar zijn aan uw privé situatie.
Het optimaliseren van de financiële verhoudingen tussen onderneming en ondernemer is waar wij u over adviseren. Wij hebben hiervoor een zogenaamde “ondernemers check" ontworpen. Een breed scala aan fiscale en juridische aspecten wordt doorgelicht en waar nodig vindt optimalisatie plaats. In de praktijk zijn wij het nog niet tegengekomen dat een ondernemer naar onze maatstaven de financiële situatie optimaal heeft ingericht.