Argues

Financiële dienstverleners

De complexiteit van de financiële dienstverlening noodzaakt vaak tot het inschakelen van adviseurs. Echter, niet altijd is de benodigde expertise in huis om bestaande relaties optimaal te bedienen. Daarnaast opereert u binnen de kaders van uw zorgplicht, waardoor het juist passend kan zijn over bepaalde vraagstukken zélf geen advies te geven. U bezit uw specialiteit; wij de onze. Graag vullen wij uw disciplines aan met onze competenties op het financiële vlak. Samenwerking maakt sterk; zeker bij complexe vraagstukken. Op een professionele manier kunnen we samen met u een breed scala aan cliënten bedienen. Een “co-produktie” tussen de cliënt, u en ons is een typerende omschrijving van de werkwijze die wij voor ogen hebben. Tot onze doelgroep rekenen wij makelaars, assurantie-intermediairs, pensioenadviseurs, administratiekantoren, financieel planners en de wat kleinere accountantskantoren.