Argues

Directeur aandeelhouder / vermogende ondernemers

Een aanzienlijk vermogen brengt specifieke vraagstukken met zich mee. Het vermogen kan zijn belegd in vastgoed, effecten, kunst, vastrentende waarden, goodwill, polissen van levensverzekering etc. Ieder type belegging kent zijn eigen fiscale context waardoor naast de beleggingsresultaten de fiscaliteit een belangrijke factor is die het rendement beïnvloedt. De verschillen in belastingdruk tussen de diverse boxen zijn substantieel. Het is zaak dat de allocatie van het vermogen op de juiste wijze plaatsvindt, zodat geen rendement verloren gaat. Daarnaast is de overdracht naar de volgende generatie een belangrijk aspect. Ook hier geldt dat een zorgvuldige planning noodzakelijk is zodat deze overdracht gepaard gaat met een minimale belastingdruk en recht wordt gedaan aan de wensen van alle betrokkenen. De emotionele context waarbinnen het overhevelen van vermogen plaatsvindt kennen wij als geen ander. Met oog voor alle bijzonderheden, gevoeligheden en persoonlijke verhoudingen doorlopen wij samen met u het adviestraject.