Argues

Particulieren

Hoewel onze dienstverlening zich primair richt op ondernemers, rekenen wij ook particulieren tot onze klantenkring. De financiële vraagstukken waarbij wij ondersteuning bieden, zijn uiteenlopend van aard en hebben onder meer betrekking op de eigen woning, transacties tussen ouders en kinderen, schenken, erven, de tweede woning, toekomstvoorzieningen, financieren, spaarregelingen, etc. Maar ook aspecten die horen bij samenwonen, of het juist het beëindigen hiervan. Advisering over de inrichting van de huwelijksvoorwaarden, het samenlevingscontract of het echtscheidingsconvenant rekenen wij eveneens tot onze dienstverlening.

Niet zelden worden wij gevraagd om een second opinion uit te brengen over een bestaand advies. We respecteren daarbij de bestaande relaties die er zijn met bijvoorbeeld de bankier of uw tussenpersoon, maar zullen altijd een ongekleurde en gefundeerde mening geven. Uw belang staat immers voorop. De particulier die bereid is te investeren in advies, zal zich verbazen over de vele mogelijkheden die er zijn om de financiën te optimaliseren!