Argues

Tarieven en kosten

Uw investering in hoogwaardig advies kost geld, maar liever spreken wij niet van kosten, maar van investering. Onze dienstverlening leidt voor u tot meerwaarde.
Van ons mag u daarnaast duidelijkheid verwachten. Graag vestigen wij uw aandacht op ons verdienmodel en de wijze waarop wij factureren. Geen verrassingen achteraf, wel zo prettig.

• Tijdens een intakegesprek zal worden bepaald of onze dienstverlening aansluit bij uw financiële vraagstuk en verwachtingen. Indien blijkt dat dat niet het geval is, dan zal dit gesprek niet in rekening worden gebracht.

• Wij bieden een hoogwaardige fiscale en financiële dienstverlening en werken niet met stagiaires of junior adviseurs. U heeft dus altijd te maken met een senior adviseur.

• Wij werken uitsluitend op declaratiebasis waarbij de bestede tijd in rekening wordt gebracht. Ons uurtarief bedraagt in 2019 € 180,- excl. BTW. Voor internationaal fiscaal / juridische vraagstukken bedraagt het uurtarief € 250,- excl. BTW. Onze nota’s zijn gespecificeerd zodat u altijd weet welke werkzaamheden zijn verricht. Kosten van correspondentie zoals e-mail, telefoon of schriftelijke correspondentie worden ook in rekening gebracht op basis van de hieraan bestede tijd.

• Tijdens een bespreking gaat het soms ook over andere zaken dan uw financiële situatie. Deze ruimte moet er ook zijn, zonder dat het direct leidt tot kosten voor u. Wij betrachten derhalve een bepaalde redelijkheid als het gaat om de tijdsbesteding aan “social talk” en zullen deze niet 1:1 aan u doorbelasten.

• Niet altijd is het mogelijk om een indicatie te geven van de kosten. Dit speelt met name als het beoogde resultaat mede afhankelijk is van de prestatie van derden, zoals dat bijvoorbeeld bij het voeren van een procedure het geval is. Indien het naar onze inschatting mogelijk is een reële indicatie te geven van de kosten, dan zullen wij u deze op verzoek verstrekken. U krijgt altijd een opdrachtbevestiging, schriftelijk of via de e-mail.

• Indien wij een indicatie geven van de kosten, dan is dit altijd exclusief de doorbelaste kosten van derden, griffierechten, kosten van uittreksels, kosten van reproductie zoals kopiëren / scannen en onvoorziene uitgaven die in redelijkheid niet voor onze rekening kunnen komen.

• Eventuele doorbelaste kosten van derden worden 1:1 aan u doorbelast. Wij berekenen hier geen winstmarge over en geven op verzoek inzage in de betreffende factuur.

• Wij factureren per maand achteraf en hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.

• Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. In de algemene voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen.