Argues

Algemeen

Geen enkel financieel vraagstuk staat op zichzelf. Mede door deze overtuiging adviseren wij vanuit een breder kader en worden ook de lange termijn gevolgen van een advies in beeld gebracht. Geen ad-hoc advisering maar advisering gericht op de toekomst. Deze toekomstgerichte integrale advisering bevordert de mogelijkheid om op kansen in te spelen en waar nodig snel te kunnen reageren bij veranderende omstandigheden. Zo behoudt u inzicht, overzicht en verkrijgt u een strategie die past bij uw persoonlijke wensen en doelstellingen.

Netwerk

Het kan voorkomen dat de complexiteit van een bepaald vraagstuk verder reikt dan de dienstverlening die wij u kunnen bieden. Het is onze ervaring dat bij veel advieskantoren het inschakelen van externe specialisten wordt ervaren als een tekortkoming in de eigen dienstverlening. Vaak wordt dan volstaan met een ‘second best advice’ of wordt bepaalde problematiek ten onrechte niet aan de orde gesteld. Kansen en mogelijkheden blijven onbenut en risico’s worden onvoldoende benoemd. Als cliënt bent u zich hier waarschijnlijk niet van bewust.

Wij zijn van mening dat het toegang bieden tot een uitgebreid netwerk van externe specialisten een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een hoogwaardige adviespraktijk. Hierbij kunt u denken aan specialisten binnen de diverse vakgebieden van het belastingrecht zoals fiscaal advocaten en pensioen juristen. Daarnaast beschikken wij over een netwerk van specialisten binnen de advocatuur, notariaat, zakelijke kredietverlening, corporate finance en accountancy. Het betreffen dienstverleners met een uitstekend track record.

Internationale vraagstukken

Het internationale (belasting)recht is bijzonder complex. Daarom zal na een eerste (kosteloze) analyse van uw specifieke vraagstuk door ons aangegeven worden of wij beschikken over de benodigde expertise. Als dat niet het geval is, dan verwijzen wij u desgewenst door naar adviseurs uit ons netwerk.